College juicht parkeren op voormalig zanddepot aan Rob Slotemakerstraat toe

Foto: Jaap Koper

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort juicht het parkeren op het voormalige zanddepot aan de Rob Slotemakerstraat toe, omdat het de druk op het parkeren elders in Zandvoort wegneemt. Dat laat verantwoordelijk wethouder Ellen Verheij aan de gemeenteraad weten na vragen van raadslid Patrick Berg van de Ouderenpartij Zandvoort (OPZ).

Gebruik zanddepot voor parkeren

Berg heeft in augustus gemerkt dat op het terrein van Paddock 3 bij het Circuit Zandvoort wordt gebruikt voor het parkeren. De grootste raadsfractie wil een inzage hebben in onder meer de financiële afspraken die door het college zijn gemaakt met Circuit Zandvoort over de parkeerinkomsten, eventuele kosten die daarbij horen op het terrein van het voormalige zanddepot nabij het circuit.

Geen financiële afspraken gemaakt

,,Over het parkeren op het voormalige zanddepot zijn afgelopen zomer geen financiële afspraken gemaakt”, zegt Verheij. Ze wijst daarbij ook op de druk om snel een voorziening te treffen. ,,Momenteel worden er gesprekken gevoerd met de directie van het circuit over de vorm en inhoud van een erfpachtovereenkomst. Het parkeren op het zanddepot enerzijds en het stallen van strandhuisjes anderzijds is een van de onderwerpen van gesprek”, zegt de wethouder.

Parkeeropbrengsten terrein naar circuit

Berg zelf juicht deze extra parkeerplaatsen ook toe. Als hij kijkt naar het Historische Grand Prix weekend ziet hij wederom dat het terrein wordt gebruikt. De opbrengst verdwijnt volgens het raadslid in de zakken van het circuit en niet (deels) naar de gemeente terwijl het gebied niet bij overeenkomst circuit valt. ,,Dit snap ik niet&”, zegt Berg in een reactie op de uitleg van Verheij aan de raad.

Omzetten parkeerplaatsen naar fietsenstallingen

In samenhang met het parkeren op het voormalige zanddepot heeft Berg ook onder meer gevraagd naar de locaties die zijn aangemerkt voor, het omzetten van parkeerplaatsen naar fietsstallingen. Daar gaat het volgens het raadslid om zowel de tijdelijke als de permanente plaatsen. Belangrijk is ook voor welke termijn deze tijdelijke maatregelen worden genomen. Verheij zegt daarover dat er op dit moment geen locaties meer zijn waar parkeerplaatsen worden gebruikt als fietsenstalling. ,,Op enkele trottoirs zijn nog wel extra fietsparkeerplekken ingericht”, zegt de wethouder daarover.

Op de agenda

Het parkeren staat op de politieke agenda, omdat in de raadsvergadering op 22 september daar het  “Koersdocument Mobiliteitsvisie 2020-2040” en het voorstel “Kadernota Parkeerbeleid 2020-2030” moet worden vastgesteld. De nota’s staan voor 9 september op de agenda in een commissievergadering.

Ook GBZ en Groen Links hebben vragen

Niet alleen OPZ heeft vragen gesteld over het parkeren, ook Gemeentebelangen Zandvoort (GBZ) en Groen Links Zandvoort en Bentveld hebben dat gedaan. Bij GBZ is de parkeerdruk door de verkeerschaos de aanleiding en bij Groen Links gaat het om de signalen die zij krijgen uit de wijk Oud-Noord.

 

Reacties