De Key draagt bij aan woonvisie met uitvoeren van Prestatieafspraken 2020

Foto: Jaap Koper

De Key gaat bijdragen aan de realisatie van de woonvisie door onder meer gemaakte Prestatieafspraken 2020 met de gemeente uit te voeren. Die afspraken uitvoeren vormen ook een onderdeel bij de overdracht van het woningbezit aan Pré Wonen eind dit jaar.

Voornemen bij het bod

Op 27 juni 2020 heeft de wooncorporatie haar bod voor het jaar 2021 uitgebracht aan het Huurders Platform ZandvoortArcade en aan de gemeente. In het bod geeft De Key aan, dat zij het voornemen heeft haar woningbezit in de gemeente Zandvoort eind 2020 aan woningcorporatie Pré Wonen over te dragen.

De Key zet bedrijfsvoering voort tot overdracht

Tot het moment van de overdracht, zet De Key haar bedrijfsvoering onveranderd in de gemeente Zandvoort voort. Daarnaast draagt De Key bij aan de realisatie van de woonvisie onder andere door het uitvoeren van de gemaakte Prestatieafspraken 2020. Bij de overdracht van het woningbezit zal de nieuwe corporatie de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de prestatieafspraken van De Key gaan overnemen.

Overeenkomst loopt door

Verder zijn in de Prestatieafspraken 2020 opgenomen, dat de overeenkomst doorloopt tot het moment dat de nieuwe afspraken zijn ondertekend. Ook is opgenomen, dat zodra er duidelijkheid is of een nieuwe corporatie het bezit van De Key in de gemeente Zandvoort overneemt, gestart zal worden met het voorbereiden van afspraken voor het jaar 2021 en verder.

Dit najaar ondertekening overdrachtsdocument

Volgens het college zullen beide partijen naar verwachting dit najaar het overdrachtsdocument ondertekenen. Nadat Pré Wonen het bezit in Zandvoort heeft overgenomen, zullen het Huurders Platform Zandvoort-Arcade en de gemeente met Pré Wonen in overleg treden over de prestatieafspraken.

Reacties

Cookieinstellingen