Seizoensgebonden strandpaviljoens mogen éénmalig in de wintermaanden onder strikte voorwaarden blijven staan

De seizoensgebonden strandpaviljoens mogen éénmalig in de wintermaanden onder strikte voorwaarden blijven staan om de kosten voor het afbreken en opbouwen uit te sparen in een moeilijke tijd voor de ondernemers op het strand. Met de ondernemers zal de gemeente afspraken maken die worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Beperkende maatregelen

Het afgelopen seizoen hebben de ondernemers van de seizoensgebonden strandpaviljoens te maken gehad met de beperkende maatregelen vanwege het coronavirus. Financieel gezien is het daarmee een zwaar jaar, omdat de paviljoens vanaf halverwege maart tot de tweede week van mei dicht hebben moeten blijven. Daarop heeft Koninklijke Horeca Nederland (KHN) bij verschillende betrokken overheidsinstanties zoals Rijkswaterstaat, waterschappen, gemeenten en provincies een verzoek ingediend om de paviljoens te laten staan. Na intensief overleg en na een brede belangenafweging is op het verzoek van de KHN positief gereageerd.

Éénmalige gebeurtenis om paviljoens te laten staan tijdens de wintermaanden

Uit een inventarisatie van de strandpachtersvereniging is gebleken dat 22 seizoensgebonden strandpaviljoens in Zandvoort eenmalig in de wintermaanden willen blijven staan. In deze maanden zullen de ondernemers hun paviljoens niet exploiteren. Het overwinteren van de paviljoens brengt volgens verantwoordelijk wethouder Ellen Verheij een aantal risico’s en aandachtspunten met zich mee.

Vaststellingsovereenkomst

,,Daarom worden er afspraken gemaakt en vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst over onder andere de aansprakelijkheid in geval van schade, toezicht ter voorkoming van inbraak, diefstal en vandalisme en een opruimplicht voor het schoonhouden van het strand in de wintermaanden”, zegt Verheij. Ze vult daarbij aan dat bij toezicht ter voorkoming van inbraak, diefstal en vandalisme en een opruimplicht een 24-uurs bewaking plaats gaat vinden.

Gezamenlijke schouw

Om erop toe te zien dat wordt voldaan aan de voorwaarden van de waterbeheerders en de gemeente is inmiddels een gezamenlijke schouw verricht. Hierbij is per strandpaviljoen beoordeeld wat kan blijven staan en wat moet worden verwijderd. ,,De hoofdregel is dat alleen het hoofdgebouw mag blijven staan en losse objecten, zoals terrasmeubilair, (zee)containers etc. verwijderd moeten
worden van het strand. In sommige gevallen is echter maatwerk mogelijk ten aanzien van bijvoorbeeld bijgebouwen”, zegt Verheij.

Reacties