Rentestand is oorzaak voor andere erfpachtscanon Circuit Zandvoort

Foto: Wim Meijer Fotografie

De wijziging van de erfpachtscanon van het Circuit Zandvoort heeft te maken met een andere rentestand en dat er sinds 2016 andere eigenaren zijn aan de Burgemeester van Alphenstraat. Wethouder Gert-Jan Bluijs geeft namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort de gemeenteraad een uitleg waarom de erfpacht overeenkomst met het Circuit Zandvoort wordt aangepast.

Aanpassing overeenkomst

Eerder hebben de Ouderenpartij Zandvoort (OPZ) en de VVD Zandvoort bij het gemeentebestuur aan de bel getrokken over de aanpassing van de overeenkomst, maar Bluijs zegt dat het te maken heeft met de verandering van de eigenaren van het Circuit Zandvoort. Inmiddels is het Zandvoortse circuit in eigendom van Prins Bernhard en Menno de Jong die weer een andere bestemming en invulling willen geven aan het gebied. De wethouder wijst op een wettelijke bepaling dat in zo’n geval de erfpacht overeenkomst aangepast kan worden.

Ander gebruik van de grond

Volgens hem hebben de huidige eigenaren te kennen gegeven dat de bouwvolumes en wijze van gebruik van de uitgegeven grond te willen wijzigen. ,,Voor dit veranderende gebruik dienen wettelijk de huidige grondprijzen te worden bepaald. Dit betekent dat een grondwaarde herziening noodzakelijk is”, zegt Bluijs.

In het belang van de gemeente

Het is volgens de wethouder ook in het belang van de gemeente als erfpachtgever om de huidige en toekomstige ontwikkelingen vast te leggen in een nieuwe erfpacht overeenkomst. ,,De canon hangt enerzijds af van de waarde en anderzijds de rentestand die als ‘tarief’ wordt gebruikt. In het geval van het circuit is sprake van een grote waarde stijging. Door de lage rentestand leidt dit echter per saldo tot een lagere erfpachtcanon. De uitkomst van de waardestijging was vooraf onbekend en vormt geen reden om de canon niet aan te passen”, zegt Bluijs.

Reacties