Plannen appartementencompex De Duinwachter ter inzage

Foto: Gemeente Zandvoort

Er zijn plannen voor nieuwe woningen op de hoek van de Van Alphenstraat en de Van Lennepweg. Dat is de locatie waar nu nog Auto Strijder is gevestigd. Het plan heet De Duinwachter. Auto Strijder wil het bedrijf verplaatsen en op deze plek woningbouw realiseren.

Samen met ontwikkelaar ROW heeft Auto Strijder een plan uitgewerkt. Het ontwerp bestaat uit 2 appartementencomplexen met 108 woningen, waarvan 32 appartementen voor senioren en sociale functies.

Er is nu een concept Stedenbouwkundige Programma van Eisen (SPvE). Het SPvE bevat de ruimtelijke kaders zowel de stedenbouwkundige randvoorwaarden en de kwaliteitscriteria waaraan zowel bebouwing als inrichting van de openbare ruimte moeten voldoen. Dit is de basis voor ontwikkelaar ROW om een stedenbouwkundig plan te maken. Het SPvE wordt ook gebruikt voor de anterieure overeenkomst tussen de gemeente, ontwikkelaar en Auto Strijder.

Locatie Auto Strijder

Reageren
Omdat het SPvE mede bepalend is voor het verdere verloop van het project kunt u hierop reageren. U kunt dit doen tot 15 januari 2021 via [email protected] of per brief aan de Gemeente Zandvoort, afdeling Project- en Contractmanagement t.a.v. mw A. Kippersluis. Wilt u bij uw inspraakreactie uw naam, adres, datum vermelden en dat het gaat om het SPvE De Duinwachter? Beantwoording van de inspraakreacties wordt als onderdeel van het besluit gepubliceerd op internet, inclusief de namen van de indieners. Heeft u bezwaar tegen het publiceren van uw naam, vermeld dit dan bij het indienen van de inspraakreactie.

Inzien
U kunt het concept Stedenbouwkundige Programma van Eisen online bekijken. Meer informatie over het project De Duinwachter op vindt u op de projectpagina.

U kunt het SPvE ook inzien bij de centrale balie van het gemeentehuis, Swaluestraat 2 in Zandvoort. De gemeente werkt vanwege het COVID-19 virus voorlopig uitsluitend op afspraak. U kunt een afspraak maken via de website www.zandvoort.nl of telefoonnummer 14023.

Reacties

Cookieinstellingen