Ouderenpartij Zandvoort maakt zich sterk voor bijdrage uit ‘Jeugd aan zet’ wintereditie

Foto: Pixabay

De Ouderenpartij Zandvoort (OPZ) maakt zich sterk om met het project ‘Jeugd aan Zet’ Wintereditie de jeugd in Zandvoort te helpen in tijden van corona en waar volgens het Veiligheidsberaad juist de jeugd het lastig heeft met de beperkingen die vanuit het rijk zijn opgelegd. ,,Op de website van de VNG hebben wij gelezen dat er voor elke gemeente een bedrag beschikbaar is van 10.000 euro om voor de jeugd activiteiten te organiseren binnen de richtlijnen van het RIVM”, zegt fractievoorzitter Peter Kramer van OPZ.

10.000 euro

In de brief die het VNG heeft gepubliceerd kan elke gemeente voor dit project 10.000 euro krijgen waarin een aantal activiteiten voor de jeugd kan worden georganiseerd. ,,Eerder was er al de mogelijkheid voor alle gemeenten om mee te doen aan ‘Jeugd Aan Zet’ Zomereditie. Zandvoort heeft er toen voor gekozen om zich hier niet voor aan te melden. Dat vindt OPZ een gemiste kans”, zegt Kramer. Hij verzoekt namens zijn partij dat het college om zich aan te melden voor ‘Jeugd Aan Zet’ Wintereditie en de Provincie te verzoeken om ook een bijdrage te leveren aan dit project. Dat kan volgens Kramer ook eventueel via de regio.

Pluspunt Zandvoort

Bij het maken van Zandvoortse plannen en de uitvoering ervan ziet Kramer dat Pluspunt Zandvoort een prominente plaats krijgt. In de ogen van de fractievoorzitter is de welzijnsorganisatie de spil in het voorstel van OPZ. Ook omdat Pluspunt volgen hem een belangrijke partner is van de gemeente. ,,Pluspunt wil jongeren inzetten bij Lokale acties die ondersteunend zijn aan de rijksbreed ingezet campagnes “Aandacht voor elkaar “en “Bestrijding van Eenzaamheid””, zegt Kramer.

Mogelijkheden

Met de jongerenwerker van Pluspunt hebben wij al contact gelegd en deze zien zeker genoeg mogelijkheden om jongeren hiervoor in de kerstvakantie activiteiten te laten verrichten, waarbij gedacht wordt om juist in deze Corona periode hun inzet voor andere te gaan doen. Pluspunt is al inventarisaties voor Jeugd Aan Zet aan het uitzetten en gaan hierover volgende week een planning maken”, zegt Kramer.

Geweldige afsluiting van een moeizaam jaar

Volgens hem is dit de manier om het jaar 2020 op een geweldige manier af te kunnen sluiten, omdat het een moeizaam jaar is geweest. Kramer wil weten of het gemeentebestuur oren heeft voor deze mogelijkheid om de jeugd in Zandvoort te helpen.

Foto: Pixabay

Reacties