Ouderenpartij Zandvoort wil duidelijkheid over voortgang project Corodex Curiedriehoek in Zandvoort Noord

Foto: Jaap Koper

De Ouderenpartij Zandvoort wil duidelijkheid hebben over de voortgang van het project op het voormalige Corodex-terrein en de Curiedriehoek aan de Noorderduinweg in Zandvoort. Peter Kramer zegt namens de grootste raadsfractie dat in eerst instantie is aangegeven dat het stedenbouwkundig programma van eisen medio mei 2020 aan de raad ter vaststelling zou worden aangeboden.

Meer tijd nodig voor vaststelling financiële haalbaarheid

,,In de raadsinformatiebrief van 1 september geeft het college aan dat er meer tijd nodig is om ook de financiële haalbaarheid vast te stellen. Om die reden heeft de projectgroep ervoor gekozen eerst het rekenwerk te doen om zo te bezien of aan een haalbaar plan wordt gewerkt en pas daarna de raad te vragen in te stemmen met het stedenbouwkundig programma van eisen”, zegt Kramer. Volgens hem heeft het college de toezegging gedaan om in het vierde kwartaal de raad besluitvorming voor te leggen over een aantal zaken.

Verschillende zaken

De zaken die Kramer aanhaalt zijn onder meer de overeenkomst met de woningcorporatie, gemeente, eigenaren van de Curiedriehoek waarin afspraken zijn gemaakt over de stedenbouwkundige visie en een programma van eisen, bouwprogramma, inzet, kosten, financiële kaders, inbrengwaarden, planning, organisatie en duurzaamheid. Verder gaat het om de voorman van de grootste raadsfractie als zaken over het stedenbouwkundig programma van eisen. In dat programma noemt noemt Kramer onder meer het woonprogramma met een verdeling voor de beschikbaarheid van sociale woningen, de stedenbouwkundige kaders, de plankwaliteit van de eisen en bepalingen van andere kaders en randvoorwaarden.

Niet op de agenda

Nu het onderwerp in de eerst volgende raadsvergadering het onderwerp niet op de agenda staat, wil Kramer van het college weten hoe het erbij staat. De fractievoorzitter van OPZ wil onder meer weten of het college een financieel haalbaar plan kan realiseren. Wanneer het gemeentebestuur wel met een plan komt, vraagt Kramer wanneer het college dit ter besluitvorming aan de gemeenteraad kan voorleggen. Als het college het plan vooralsnog niet kan realiseren wil Kramer weten wat hiervan de reden is en of er mogelijkheden zijn om voor te stellen om alsnog een
integraalplan te realiseren.

Reacties