Voortgang proces Watertorenplein levert vraagtekens op bij Ouderenpartij Zandvoort

Foto: Wim Meijer Fotografie

Bij de Ouderenpartij Zandvoort zijn er vraagtekens rondom de voortgang van het proces bij het Watertorenplein in Zandvoort, omdat eerder in de raadsinformatiebrief van begin september door het college bij de tweede voortgangsrapportage advies wordt gevraagd aan de gemeenteraad in het vierde kwartaal. De bedoeling is dat het college de raad om advies vraagt over het parkeeronderzoek, de koopovereenkomst van het plein en dat er een voorlopig ontwerp stedenbouwkundigplan van het plein wordt vrijgeven voor reacties.

Toezeggingen

Fractievoorzitter Peter Kramer van de grootste raadsfractie herinnert het college aan dat er toezeggingen zijn gedaan, dat in het vierde kwartaal daarop wordt teruggekomen. Alleen is het Watertorenplein niet in de laatste raadsvergadering van deze maand niet besproken door de gemeenteraad. Daarom wil Kramer namens zijn fractie weten wat de reden is dat de raad nog geen advies is gevraagd via wensen en bedenkingen over het parkeeronderzoek, koopovereenkomst grond van het plein en het voorlopig ontwerp stedenbouwkundigplan voor het vrijgeven van deze reacties.

 

Advies

Als laatste wil Kramer weten wanneer het college de raad wel om advies vraagt als het gaat om de punten die de fractievoorzitter aanhaalt. Ook wil Kramer weten wanneer de toegezegde bewonersavond wel wordt gehouden.

 

Reacties

Cookieinstellingen