Brandweer Zandvoort neemt waterwagen in gebruik

Foto: Veiligheidsregio Kennemerland - aangeleverd

De Brandweer Zandvoort heeft afgelopen week de waterwagen in gebruik genomen die door vrijwilligers wordt bemenst en een aanvulling is op de bestaande waterwagens in Beverwijk, Haarlem-West en Rijsenhout. De waterwagen van Uitgeest is vorige week verplaatst naar Haarlem-West, omdat daar een oude waterwagen uitgevallen is. In totaal beschikt de regionale brandweer nog steeds over vijf operationele waterwagens in de regio, waarvan alleen de nieuwe waterwagens van Beverwijk en Zandvoort beschikken over een pomp van 4000 l/m. De komende periode zal de brandweer ook de nieuwe waterwagen van Badhoevedorp operationeel komen.

(bewerkt persbericht Veiligheidsregio Kennemerland)

19 juni nationale herdenking omgekomen brandweerlieden

Op de derde zaterdag in juni worden elk jaar brandweerlieden herdacht die zijn omgekomen tijdens het uitoefenen van het brandweervak. In 2021 is dat op 19 juni. Dit jaar wordt voor de 10e keer de nationale brandweerherdenking bij het brandweermonument in Schaarsbergen gehouden. Rekening houdend met de beperkingen die er zijn door COVID-19, staan de brandweerkorpsen stil op 19 juni. In Schaarsbergen zelf vindt een ceremonie plaats met een beperkt aantal mensen. Door middel van een live-uitzending wordt daar een mooie en volwaardige herdenkingsplechtigheid van gemaakt. De live-uitzending vindt plaats vanaf 12.15 uur tot even na 13 uur. Meer informatie hierover is te vinden op de speciale webpagina van de brandweer.

Half stok

Op de kazernes van de Veiligheidsregio Kennemerland waar de regionale brandweer onder valt zal de vlag half stok hangen tussen 12:00 en 15:00 uur. Op een aantal kazernes zullen verschillende brandweerlieden het ereteken maken. Uiteraard zullen de verschillende brandweerkorpsen dit via de social media kanalen kenbaar maken. Dat gebeurt onder meer door het logo van de brandweer in het zwart als profielfoto te gebruiken en de hashtag #brandweerherdenking te gebruiken bij berichtgeving die dag.

Cijfers april brandweer Kennemerland

Van elke regio in Nederland worden cijfers bijgehouden, bijvoorbeeld hoeveel keer de brandweer is ingezet voor een woningbrand of verkeersongeval. Over april van dit jaar zijn de volgende cijfers bekend door aantal keer dat een meldkamer gealarmeerd is:

  • Zo is er bijvoorbeeld in de hele maand april 90x een alarmering geweest voor de brandweer voor brand, waarvan de brandweer ook daadwerkelijk 81 keer ter plaatse is geweest;
  • Voor hulpverlening (en dat kan van alles zijn waar de brandweer bij kan assisteren, van kat in de boom tot wateroverlast, gaslekkage of helpen een patiënt naar begane grond te krijgen) is de brandweer in april 265 keer gealarmeerd en kwam 205 keer ter plaatse;
  • 16 keer arriveerden de brandweermannen en –vrouwen in onze regio voor een melding ‘woningbrand’;
  • 12 keer voor een verkeersongeval;
  • en 5x voor een persoon of voertuig te water.

Afname in automatische gemelde incidenten

Wat de cijfers van april heel duidelijk laten zien is een afname in automatische gemelde incidenten. Automatisch gemelde incidenten zijn die incidenten waarbij de gekoppelde melding is gegenereerd door een automatische meldinstallatie. Sinds februari past de meldkamer eerst verificatie toe wat resulteert in en afname van ongeveer +/- 75 procent aan meldingen in deze categorie.
In januari zijn dit er nog 110, in maart en april stijgt dit aantal nog maar net boven de 30.

Werving vrijwilligers

Achter de schermen werkt de brandweer voor het maken van videomateriaal om de functie van brandweervrijwilliger te promoten. Meerdere kazernes in deze regio zijn een kazerne waar de brandweer zogeheten vrijwilligers oproept bij een alarmering. Volgens de woordvoerder van de brandweer moet niemand zich op het verkeerde been laten zetten door de term ‘vrijwilliger’. ,,Een vrijwillige brandweerman of -vrouw heeft namelijk wel degelijk dezelfde basisopleiding als de beroepsbrandweer. Maar daar waar een beroeps brandweerman – of vrouw 24 uursdiensten draait en dit zijn of haar werk is, werken vrijwilligers thuis of in de nabije omgeving van een kazerne en gaan pas bij alarmering naar de kazerne. Ook wordt vaak gedacht dat een vrijwilliger dit werk onbetaald doet. Echter, per keer dat een vrijwilliger opkomt op de kazerne, krijgt hij of zij een vergoeding”, zegt de woordvoerder.

Plek voor nieuwe brandweerlieden

Op een aantal kazernes in deze regio is plek voor nieuwe aanwas en op sommige is er zelfs heel erg behoefte aan vrijwilligers. Om dit te promoten bereidt de brandweer momenteel een kleine campagne voor waar de video onderdeel van is. Deze campagne start wanneer de huidige selectieprocedure voor beroepsbrandweer bijna gereed is. Dat gebeurt onder meer met het taakaccent duiken.

Veel reacties

Op deze laatstgenoemde vacature welke in januari heeft open gestaan, zijn volgens de regionale brandweer heel wat reacties gekomen. Inmiddels zijn de selectiedagen geweest en zijn de sollicitanten sportief, fysiek en op gedrag beoordeeld. Aan de hand van deze beoordelingen volgen nog medische keuringen en wie dan geschikt wordt bevonden, mag naar de opleiding. Dat is volgens de brandweer Een pittig traject, waar de korpsen in de regio voor de vrijwilliger kazernes binnenkort wederom mee wordt gestart.

Reacties