Onvoldoende oog voor de economische en toeristische belangen van een badplaats bij ontwerp Kustnota

Foto: Wim Meijer Fotografie

Het college van de gemeente Zandvoort vindt dat het Hoogheemraadschap van Rijnland bij het opstellen van de ontwerp Kustnota onvoldoende oog heeft voor de economische en toeristische belangen van een badplaats. Het gemeentebestuur vindt dat Rijnland meer oog moet hebben voor de andere belangen zoals economie, toerisme, veiligheid en maatschappelijk ontwikkelingen die spelen in de kustzone en die te betrekken bij de keuzes die zij maakt ten behoeve van de zeewering. ,,Secundair wordt beoogd om de Kustnota meer duidelijkheid te laten verschaffen over de mogelijkheden tot ondergronds bouwen in de kustzone en de bebouwingsruimte op een aantal specifieke locaties. De kustzone behoeft feitelijk een verdieping op een aantal onderwerpen”, zegt verantwoordelijk wethouder Ellen Verheij namens het college.

Niet duidelijk gesproken over mogelijke verplaatsingen van bebouwingen op het strand

De wethouder vindt dat Rijnland in de ontwerp Kustnota zich niet duidelijk uitspreekt over het mogelijk verplaatsen van bebouwing op het strand, maar dat de nota wel spreekt over een zeewaartse kustversterking wat op meerdere manieren is uit te leggen. ,,Met betrekking tot een mogelijke verplaatsing van de bebouwing op het strand van Zandvoort wordt in de zienswijze gevraagd om oog te hebben voor alle betrokken belangen bij het strand”, zegt de wethouder. Eventuele ingrijpende veranderingen op het strand, zoals het zeewaarts verplaatsen van strandpaviljoens, hebben namelijk niet alleen significante financiĆ«le gevolgen voor de strandondernemers maar ook op de economische en toeristische waarde van het strand”, zegt Verheij.

Kwalificatie van smal strand

,,Omdat het strand van Zandvoort ook gekwalificeerd kan worden als een smal strand, zou een dergelijke ingrijpende verandering ook mogelijk effecten hebben op de veiligheid op het strand met het oog op de grote en stijgende bezoekersaantallen die Zandvoort jaarlijks trekt”, zegt de wethouder over de zienswijze van het college over de ontwerp Kustnota van het hoogheemraadschap.

Uitgangspunt

Het college wil dat dat de huidige breedte van het strand in stand blijft en dat dit ook het uitgangspunt moet zijn. Volgens het gemeentebestuur verstaat zij hieronder de ruimte tussen de strandpaviljoens en de Noordzee. ,,In het geval de strandpaviljoens zeewaarts moeten worden verplaatst, dan zal er dus aan de zeezijde strand bij moeten komen om die minimale breedte in stand te houden”, zegt Verheij.

Reacties