Holland Casino versoepelt toegang casino’s

Foto: Wim Meijer Fotografie

Holland Casino gaat vanaf aanstaande zaterdag 12 juni de toegang tot de 14 casino’s verder versoepelen, waarbij gasten dan naar binnen kunnen zonder een negatief testbewijs. Het bedrijf komt zo tegemoet aan de belangrijke wensen van haar gasten. De veiligheid wordt gewaarborgd door de casino’s nu in te richten op het ontvangen van de toegestane 50 gasten per ruimte, zoals dat ook vorig jaar gebruikelijk was. Bestaande reserveringen van gasten voor de komende dagen blijven gewoon geldig. Nieuwe reserveringen kunnen vanaf vanavond 20.00 uur via de website van Holland Casino worden gemaakt.

(persbericht Holland Casino)

Binnen de landelijke richtlijnen

Holland Casino blijft met deze versoepeling volledig binnen de landelijke richtlijnen van de overheid voor het opengaan van bedrijven en instellingen. Aanvankelijk koos het casinobedrijf, mede door het succes van de testdagen, voor de optie van opengaan met een negatief testbewijs. Op deze manier kon het casinobedrijf gasten ontvangen in een zo optimaal mogelijke casino-omgeving.

Wettelijke alternatief

Na het afgelopen openingsweekend kiest Holland Casino nu voor het wettelijke alternatief op deze aanpak, namelijk om maximaal 50 gasten per ruimte te ontvangen. De versoepeling is dat gasten naar binnen kunnen zonder een negatief testbewijs. Het nadeel is dat in sommige vestigingen minder gasten kunnen worden ontvangen.

Opnieuw een afweging gemaakt

Holland Casino heeft op basis van reacties van gasten en analyses opnieuw een afweging gemaakt van de voors en tegens van de twee geboden alternatieven. Met deze nieuwe aanpak wil het bedrijf de gasten tegemoetkomen, die aangaven graag te willen komen, maar te zeer opzien tegen het (steeds weer opnieuw) testen of reeds zijn gevaccineerd. Ook de afstand naar testlocaties is voor veel gasten een te hoge drempel gebleken.

Vooraf online reserveren blijft onveranderd

Het vooraf online reserveren in een van de drie tijdsperiodes van 12.00 uur tot 03.00 uur ’s nachts blijft onveranderd. Alle eerdere reserveringen van gasten blijven ook gewoon geldig. Zij hoeven niets extra’s te doen. Ook de sluitingstijd om 22.00 uur van het restaurant en de bar blijft conform de landelijke richtlijnen gehandhaafd.

Flexibel opstellen

Erwin van Lambaart van Holland Casino licht de regels in een persbericht toe. ,,Als de coronacrisis ons iets heeft geleerd is dat we ons flexibel moeten opstellen. We willen op een verantwoorde, veilige manier zo goed mogelijk tegemoetkomen aan de wensen van gasten. We zagen vooral bij onze vaste gasten dat zij de eerste dagen en tijdens onze testdagen bereid waren zich vooraf te laten testen, maar gaandeweg nam die bereidheid snel af. Het nu loslaten van het testbewijs is dan een fijne versoepeling. Aan ons nu de taak om elke vestiging zo in te richten dat de casino-omgeving zo optimaal mogelijk blijft. Gelukkig hebben we het afgelopen jaar veel ervaring opgedaan en inzicht verkregen in waar nog verbeteringen mogelijk zijn. Dat komt ons nu goed van pas. We blijven de ontwikkelingen en verdere versoepelingen op de voet volgen en passen ons daar in het belang van onze gasten dan zo snel mogelijk weer op aan. Als bijvoorbeeld de aanpak verder kan worden versoepeld met de afschaffing van misschien de 1,5 meter maatregel of een vaccinatiepaspoort, dan zullen wij dat zeker direct overwegen. Wij hopen, net als heel Nederland, dat we snel teruggaan naar een wereld zonder die 1,5 meter maatregel en andere beperkingen”, zegt Van Lambaart

Reacties