1.1 miljoen voor opknapbeurt De Krocht

Foto: Wim Meijer Fotografie

Het college van Zandvoort wil een bedrag van 1.105.000 euro beschikbaar stellen om het Theatergebouw De Krocht te renoveren en uit te breiden. Dat valt te lezen in een raadstuk dat deze week is gepubliceerd.

(bron: Zandvoort Inside)

Een groot deel van dit bedrag zou uit de SIA moeten komen en een ander deel uit de reserve Duurzaamheidsfonds voor de dekking van de kapitaallasten. Voor het renovatie gedeelte wil het college 607.000 euro uittrekken. Voor toevoegingen en uitbreiding van het gebouw staat 398.000 euro open. Ook wordt er een ton uitbesteed aan duurzaamheidsmaatregelen.

Hoogtijd

Het Theatergebouw De Krocht aan de Haarlemmerstraat in Zandvoort wacht al jaren op een opknapbeurt. Er is lang gepraat over een voorontwerp voor het gebouw. “Een gemoderniseerd laagdrempelig multifunctioneel sociaal-cultureel centrum voor gebruik door uiteenlopende kunstuitingen met een grondige renovatie aan zowel buitenzijde als binnenzijde. De Krocht wordt een veilige en duurzame accommodatie volgens de eisen en normen van bij deze tijd horende faciliteiten”, schrijft het college over de toekomst van De Krocht.

Eerder werd er door de gemeenteraad al positief ingestemd met een Voorontwerp. Nu wordt er gewerkt aan een definitief ontwerp. Dat zal ook tot stand worden gebracht met input van de gebruikers. Naar verwachting zal de uitvoering van het definitieve ontwerp niet eerder beginnen dan de zomer van 2022.

Reacties