Gemeente en ondernemers Zandvoort gaan samenwerken aan sterk ondernemers- en vestigingsklimaat

Foto: Wim Meijer Fotografie

De gemeente Zandvoort en ondernemerskoepel Ondernemers Belangen Zandvoort (OBZ) zetten samen de schouders onder de versterking van het vestigings- en investeringsklimaat van Zandvoort. Na een succesvol proefjaar van de samenwerking in 2021, gaan de partijen nu een vierjarig convenant met elkaar aan om samen te werken aan een robuuste economie. Janneke den Ouden, de ondernemersmanager van 2021, zal daarin ook in 2022 de positie van ondernemersmanager vervullen.

Wethouder Ellen Verheij: “Ik ben zeer verheugd met dit convenant. Samen bundelen we onze krachten om te komen tot een nog sterker vestigings- en investeringsklimaat. Niet alleen voor het seizoen, maar het hele jaar rond.”

OBZ-voorzitter Dick Hulsebosch: “De gemeente en OBZ houden daarbij, net als afgelopen jaar, wel ieder een eigen rol maar streven naar zoveel mogelijk gezamenlijke acties ten behoeve van de Zandvoortse economie.” Beide partijen spreken hun vertrouwen uit naar de huidige ondernemersmanager, Janneke den Ouden, die met veel enthousiasme helpt de ambities waar te gaan maken.

In 2021 is er bij wijze van proef gestart met een eenjarige samenwerking. Dit was een belangrijke stap voor Zandvoort. Zowel de gemeente als OBZ hebben positieve ervaringen opgedaan gedurende dit jaar. Onder andere op dossiers als parkeren, het ‘Actieplan Zandvoort Centrum’ en projecten als Entree en Badhuisplein en natuurlijk de zeer succesvol verlopen Dutch Grand Prix Formula 1 is er intensief samengewerkt en zijn er mooie resultaten geboekt.

Samen willen ze deze ingeslagen weg van duurzame en sterke samenwerking met elkaar vervolgen. De ambitie is om met deze professionele samenwerking tussen publieke en private partijen een sterk ondernemers- en vestigingsklimaat te realiseren. Ondernemers en bedrijven moeten zich in alle seizoenen optimaal kunnen ontplooien en ontwikkelen. Het behoud van het unieke karakter van het dorp Zandvoort staat daarbij wel voorop.

De resultaten richten zich op:

  • Het verstevigen van de jaarrond economie;
  • Het profileren van Zandvoort als vestigingslocatie;
  • Het realiseren van een aantrekkelijk Zandvoort;
  • Het versterken van de ruimtelijke kwaliteit;
  • Het succesvol herstellen van de lokale economie en;
  • Het versterken van de samenwerking en vergroten van de betrokkenheid.

Aanstelling ondernemersmanager Janneke den Ouden
OBZ stelt een ondernemersmanager aan die helpt om de ambities waar te maken. Deze draagt op inspirerende en doortastende wijze zorg voor de uitvoering van het convenant. Dit doet de ondernemersmanager niet alleen, maar altijd met de onderliggende ondernemersverenigingen binnen het OBZ en de gemeente Zandvoort. De ondernemersmanager werkt in opdracht van OBZ en in het verlengde daarvan met de gemeente Zandvoort aan de uitvoering van de publiek-private samenwerking.

Op verzoek van OBZ en gemeente Zandvoort zal Janneke den Ouden, de ondernemersmanager van 2021, de positie van ondernemersmanager voor 2022 vervullen. Janneke heeft het afgelopen jaar bewezen van meerwaarde te zijn en heeft daarmee veel vertrouwen gekregen van de ondernemersverenigingen en de gemeente.

Reacties

Cookieinstellingen