Bedenkingen Zandvoortse VVD over besluit statushouders

Foto: Jaap Koper

De VVD Zandvoort heeft bedenkingen over het besluit om statushouders versneld en tijdelijk te huisvesten in het Spalier. De liberalen denken dat er informatie is achtergehouden.

Discussie

Op de website van de VVD in Zandvoort spreekt de partij dat er de afgelopen periode in Zandvoort een stevige discussie is gevoerd over het al dan niet versneld en tijdelijk huisvesten van de statushouders in het Spalier. De oppositiepartij heeft vaak herhaald dat een dergelijk besluit zorgvuldig en op basis van de juiste feiten moet worden genomen.

Achterhouden

Volgens de Zandvoortse VVD is daar nu geen sprake van. Volgens de VVD hebben ook de PvdA Zandvoort en Sociaal Zandvoort los van elkaar en van verschillende personen geluiden ontvangen dat er sprake zou zijn van het achterhouden van informatie door het college.

Blog

VVD raadslid Jerry Kramer zegt in zijn blog dat het college de gemeenteraad informatie heeft onthouden. Volgens Kramer stelt het college dat de gemeenteraad niet expliciet gevraagd heeft naar de komst van een groep Eritrese vrouwen naar Zandvoort en juist een breder geformuleerde vraag heeft gesteld door naar de samenstelling van de groep te vragen. Kramer zegt verder dat wanneer blijkt dat het college geen duidelijk antwoord komt, wethouder Liesbeth Challik de rode kaart mag krijgen.

Suggestie

Het informeren van de vrijwilligers is gebeurd op donderdagmorgen na de reguliere raadsvergadering van dinsdag 23 februari. Volgens de partij is dat opvallend. Het college wekt daarmee de suggestie dat het dinsdag tijdens de raadsvergadering meer informatie voor handen heeft gehad waar de VVD juist om heeft gevraagd.

Vragen

Zo willen de liberalen van het college weten wanneer de betrokken vrijwilligers zijn uitgenodigd en met welk doel de bijeenkomst is gehouden. De VVD zelf sluit zich aan bij de PvdA en SZ om duidelijkheid te krijgen over de kwestie rondom de statushouders.

Voorstel

Met het voorstel wat het Zandvoortse college heeft gedaan, is het de bedoeling om 43 statushouders versneld en tijdelijk te huisvesten in twee leegstaande vleugels van het Spalier naast het voormalige Plantinghuis aan de Kostverlorenstraat. Met het inmiddels aangenomen voorstel wil het college de asielzoekerscentra verder ontlasten.

Besluit

Het raadsbesluit is uiteindelijk afgelopen week aangenomen, na aanvankelijke twijfel bij de Ouderenpartij Zandvoort. In het besluit is wel opgenomen dat er na zes maanden een evaluatie moet plaatsvinden over de versnelde en tijdelijke huisvesting van de statushouders.

Reacties

Cookieinstellingen