Plan appartementencomplex De Duinwachter goedgekeurd door B&W

Foto: ROW Vastgoed

ZANDVOORT – Het college van Burgemeester en Wethouders heeft het plan voor nieuwbouwproject De Duinwachter goedgekeurd en ingediend bij de gemeenteraad.

Op de hoek van de Van Alphenstraat en de Van Lennepweg zit nu nog autobedrijf Strijder. Het bedrijfspand met tankstation en wasstraat zal plek maken voor de bouw van in totaal 108 woningen. De grond is verkocht aan ROW Vastgoed, die hier appartementencomplex De Duinwachter wil bouwen.

Woningbouwprogramma
Het complex bestaat uit een hoofdgebouw van 12 verdiepingen. Hierin komen 76 appartementen. Dit zijn 22 sociale huurwoningen of betaalbare koopwoningen, 22 huur- of koopwoningen voor middeninkomens en 32 duurdere koopwoningen.

Naast het hoofdgebouw komt het paviljoen met 32 appartementen, verdeeld over 4 verdiepingen. Dit zijn allemaal betaalbare huurwoningen voor senioren.

Met deze verdeling past nieuwbouwproject De Duinwachter in het Woningbouwprogramma Zandvoort 2018-2025. Hierin is vastgelegd dat bij nieuwbouw uitgegaan moet worden van 30% sociale huurwoningen, 40% betaalbaar en middelduur en 30% ’overig’.

Meer informatie
Om het project mogelijk te maken is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Verwacht wordt dat de gemeenteraad in mei het bestemmingsplan zal vaststellen en de omgevingsvergunning zal verlenen. Meer informatie kunt u lezen op de projectpagina: De Duinwachter.

Cookieinstellingen