Geplande vuilcontainer zorgt voor opschudding

Foto: Jaap Koper

De plaatsing van een ondergrondse vuilcontainer zorgt voor de nodige opschudding nu de werkzaamheden voor de herinrichting van het Stationsplein een voltooiing naderen. na het weekend start de gemeente alleen nog met de aanpak van de Kuinderstraat waar de riolering nog in moet.

Circuit Run Zandvoort

Juist dit weekend wil de gemeente dat het Stationsplein er fraai uit ziet vanwege de Circuit Run Zandvoort. De abri bij de bushalte is geplaatst en daarnaast zijn ook de boombakken zichtbaar. Tijdens de Circuit Run Zandvoort kunnen de lopers door de Kuinderstraat en de van Speijkstraat richting de Finish op het Circuit. Na deze dag gaan de straatstenen van de Kuinderstraat eruit en start de gemeente met de werkzaamheden voor de riolering. Na deze dag komen ook de bomen in de boombakken.

Vuilcontainer

Bij de herinrichting zijn er ook vragen van de Gemeentebelangen Zandvoort gekomen over het plaatsen van een vuilcontainer. In een brief die raadslid Leo Miezenbeek van de raadsfractie naar het college heeft gestuurd, schrijft Miezenbeek dat bewoners aan het appartementencomplex op de hoek Van Speijkstraat en Stationsplein aan het plein onverwacht worden geconfronteerd met de plaatsing van de container.

Poolshoogte

Miezenbeek is na het lezen van enkele berichten op Facebook op onderzoek uitgegaan. Aan de hand van foto’s heeft hij gezien dat de oude vuilcontainer door bewoners van het appartementencomplex La Mer is gebruikt. Nu de werkzaamheden hun voltooiing naderen vraagt Miezenbeek zich af of de ondergrondse vuilcontainer die nu op deze plaats gaat komen, niet ergens anders geplaatst kan worden.

Motieven

Het GBZ raadslid komt ook met motieven om met een verplaatsing van de container te komen. Zo is op de artist impression en zijn bij de concept plannen niet te zien dat op deze plaats een ondergrondse vuilcontainer komt en ook niet de geplande parkeerplaatsen.

Informatieavond

Volgens Miezenbeek zijn deze wijzigingen toegelicht in een informatie avond, terwijl dat eigenlijk verder van te voren aan de bewoners moet worden medegedeeld. ,,Bewoners krijgen een week voor plaatsing mededeling van de positionering van de ondergrondse container en de gelegenheid bezwaar te maken. Echter de spreekwoordelijk trein is gestart en dendert het Stationsplein over, men is niet meer genegen aan de noodrem te trekken. Niet meer genegen in redelijk overleg een alternatief te zoeken”, zo stelt het raadslid.

Miscommunicatie

Miezenbeek zegt nu dat bewoners dit ervaren het als staaltje van bestuurlijke miscommunicatie en arrogantie van de “macht”. ,,Was het nu juist niet de bedoeling burgers te horen, in redelijkheid overleg compromissen te sluiten en vooral goed te informeren waar mogelijk?”, zo vraagt hij zich af.

Compromis

Het raadslid van GBZ hoopt nu dat de gemeente alsnog met een redelijk compromis kan komen. ,,Ten tijde van de protesten en bezwaar was met snel handelen hoge kosten te voorkomen. Bereidheid daartoe bleek er niet te zijn. Dit vinden wij erg jammer. Inmiddels is die trein doorgedenderd en zullen er hoge kosten komen om dit probleem op te lossen. Een gemiste kans!”, schrijft Miezenbeek aan het college

Reacties