Nieuwe watersportzones op het strand van Zandvoort voor durfsporters

Uitdaging op het Zandvoortse zeewater
Foto: Red Bull Megaloop Challenge Foto 2 Jaap Koper

In Zandvoort zijn de zones op het strand, waar durfsporters zoals kitesurfers hun sport mogen beoefenen, aangepast. Deze zones zijn vastgelegd in zogenaamde watersportzones. Durfsporters moeten deze zones gebruiken van 15 april tot 1 oktober. Aan het eind van het zomerseizoen volgt een evaluatie.

(persbericht gemeente Zandvoort)

Durfsportlocatie

Sinds 2016 is Zandvoort aangewezen als durfsport locatie. Een durfspot is een plek waar extreme strand- en watersporten beoefend kunnen worden. De gemeente wil (snelle) watersporten – op een verantwoorde manier – ruimte bieden. Dit zodat de watersport op een goede, veilige en harmonieuze wijze samengaat met strandtoerisme. Een heldere zonering is van belang om het gebruik van het strand goed te organiseren. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen snelle en langzame watersporten. Dit is vooral belangrijk op dagen dat het mooi weer is en er harde wind staat. Dan zijn er veel badgasten in combinatie met veel watersporters.

Watersporters

De aangewezen zwarte zones zijn voor de zogenaamde snelle watersporters, hierbinnen mogen zij afvaren en aanlanden. De snelle watersporters moeten, eenmaal op zee, ook binnen deze zones blijven. Dit vervalt vanaf 150 meter uit de waterlijn (de waterlijn is onderhevig aan eb en vloed). Vanaf die afstand uit de kust staat het ook de snelle watersporters vrij om van noord naar zuid en visa versa te gaan. De blauwe zones zijn er voor de zwemmers en langzame watersporten.

Patricipatietraject

De nieuwe watersportzonering is tot stand gekomen door een uitgebreid participatietraject met watersportaanbieders en andere betrokken bij het strand. Tijdens dit traject zijn er aandachtspunten naar voren gekomen om de bestaande watersportzonering aan te passen zodat deze eenvoudig en handhaafbaar is, bijdraagt aan de veiligheid op het strand en op zee en rekening houdt met de andere gebruikers van het strand.

Grip houden

De gemeente wil grip houden op de kwantiteit en kwaliteit van het aanbod van sportactiviteiten op het strand. Daarom moeten watersportaanbieders zich melden bij de gemeente. In het winterseizoen van 1 oktober tot 15 april is er op zee voldoende ruimte voor alle watersporters en geldt de zonering niet.

Reacties