Onderzoek opdracht schijn van belangenverstrengeling naar bureau BING

Foto: Jaap Koper

Het onafhankelijk onderzoek naar de schijn van belangenverstrengeling gaat worden uitgevoerd door Bureau BING. In de raadsvergadering van 25 september 2018 heeft de gemeenteraad unaniem de Motie ‘schijn van belangenverstrengeling’ aangenomen en het college opgedragen om een onderzoek te doen.

Onderzoeksopdracht

Na het aannemen van de motie heeft het Zandvoortse college een onderzoeksopdracht geformuleerd en verschillende bureaus gevraagd om offerte uit te brengen. Uit alle bekeken offerte’s is de opdracht gegund aan bureau BING.

Schenking

Het bureau gaat onderzoeken in welke mate de schenking aan Ouderen Partij Zandvoort (OPZ) van invloed is geweest op de besluitvorming rondom het dossier Watertorenplein. Het bureau heeft een brede ervaring in integriteitsonderzoeken en zet voor Zandvoort een zeer ervaren team in dat al is gestart met het onderzoek.

Relevante documentatie

Volgens de gemeente bestaat het onderzoek bestaat onder meer uit kennisname en analyse van relevante documentatie, verrichting van onderzoek in open bronnen en registers, interviews met directbetrokkenen, een analyse en rapportage van de bevindingen en conclusies en aanbevelingen.

Hoor en wederhoor

Bij het onderzoek zal het principe van hoor en wederhoor worden toegepast. Volgens de huidige planning is medio november een rapportage gereed.

Bron: Gemeente Zandvoort

'

Reacties

article
10163
Bureau BING doet onderzoek naar schijn van belangenverstrengeling
Het onafhankelijk onderzoek naar de schijn van belangenverstrengeling gaat worden uitgevoerd door Bureau BING. In
https://zandvoort.nieuws.nl/gemeente/10163/onderzoek-opdracht-schijn-belangenverstrengeling-naar-bureau-bing/
2018-10-24T11:55:16+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/391/2016/05/25210244/Watertorenplein-Zandvoort-Jaap-Koper.jpg
belangenverstrengeling, Watertorenplein
Gemeente