College komt met maatregelen om verloedering tegen te gaan

Foto: Wim Meijer Fotografie

Het Zandvoortse college komt met een aantal maatregelen om de verloedering van de badplaats tegen te gaan, zoals bijvoorbeeld het inzamelen van afval rondom het strand. Het gemeentebestuur wil met Spaarnelanden tot nieuwe afspraken komen over dit onderwerp.

Evaluatie

,,Binnenkort wordt de afgelopen zomerperiode geëvalueerd. Aan de hand van de bevindingen zal ook vooruitgeblikt worden naar volgend jaar. Het fiets- en scooter parkeren maakt ook onderdeel uit van de evaluatie”, zegt burgemeester David Moolenburgh namens het gemeentebestuur. Volgens hem heeft dit ook de aandacht bij de herinrichting van de Boulevard.

Subsidie

De burgemeester meldt ook dat er onlangs subsidie is aangevraagd bij de Provincie Noord Holland voor het uitwerken van een actieplan voor de verlevendiging van het centrum van Zandvoort. ,,Dit actieplan moet zich gaan richten zich o.a. op het verlevendigen van het centrum, het terugdringen van leegstand en het stimuleren van transformatie”, zegt Moolenburgh. Volgens de burgemeester moet het actieplan een convenant worden met concrete uitvoeringsacties op de korte en middellange termijn.

Voor de volle 100% inzet

Op de kritische geluiden vanuit de Ouderenpartij Zandvoort heeft de burgemeester ook een antwoord. ,,U mag erop rekenen dat het college en alle medewerkers van de gemeente, samen met de politie en andere betrokken partijen zich voor de volle 100% inzetten om bewoners en bezoekers in goede harmonie en met zo min mogelijk overlast van ons dorp en strand te laten genieten”, zegt Moolenburgh namens het college.

Reacties