College wil Dienst Verlening Overeenkomst ambtelijke samenwerking met Haarlem blijven uitvoeren

Foto: Wim Meijer Fotografie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort wil de Dienst Verlening Overeenkomst over de ambtelijke samenwerking met de gemeente Haarlem blijven uitvoeren. Ook na de vragen die raadslid Patrick Berg van de Ouderenpartij Zandvoort (OPZ) heeft gesteld over de twijfels van de kwaliteit van die samenwerking en bij de voorgenomen capaciteitsuitbreiding.

Uitdienen houdbaar

Het uitdienen is volgens het gemeentebestuur van Zandvoort houdbaar. Daarin verwijst het college naar het gesloten coalitieakkoord van eind juni. Volgens het college duurt die overeenkomst minimaal tot en met 2023 en dat is voldoende aanleiding om de ambtelijke samenwerking met Haarlem te blijven uitvoeren. ,,We zijn er van overtuigd dat dit ook de inzet van Haarlem is en dat dit, mede op basis van de aanbevelingen uit het rapport over de Tussenevaluatie, ook gaat lukken”, zegt wethouder Gert-Jan Bluijs namens het college van de badplaats.

Gelijke behandeling

Een ander belangrijk punt die Berg naar voren heeft gebracht is of de inwoners van Zandvoort en Haarlem worden op alle onderwerpen gelijk worden behandeld. Het college stelt dat zowel de Haarlemse en Zandvoortse inwoners op dezelfde wijze door de organisatie een zelfde behandeling krijgen en dat dit volgens de Haarlemse werkwijze gebeurt. Dat is in het Dienstverleningshandvest zo afgesproken en is ook de praktijk tot nu toe. Alleen waar volgens het college sprake is van de zogenoemde eigen ‘couleur locale’ voor Zandvoort kan de werkwijze afwijken.

Extra bijdrage alleen bij beduidende afwijking

Ook is het wat hem en zijn collega bestuurders van het gemeentebestuur kan er alleen sprake zijn van een extra bijdrage als de hoeveelheid dienstverlening beduidend afwijkt van de hoeveelheid waar de afspraken op gebaseerd zijn. Datzelfde geldt ook of er sprake is van nieuwe ontwikkelingen die de dienstverlening verbeteren en waar extra geld voor nodig is. Zonder veranderingen moet de dienstverlening tenminste op het afgesproken niveau blijven.

Gesprek

Volgens de wethouder volgt op 21 augustus een gesprek tussen vertegenwoordigers van beide colleges om te praten over het rapport overeen tussentijdse evaluatie van de ambtelijke samenwerking. ,,Wij zullen van onze kant daar ook dit onderwerp bij betrekken”, zegt Bluijs.

Reacties