Onderhoud van Reddingspost Zuid beperkt zich tot het wind en waterdicht houden

Foto: Jaap Koper

Het onderhoud van de Reddingspost Zuid beperkt zich tot het wind en waterdicht houden, waarbij het de bedoeling is dat het gebouw maximaal vijf jaar op dit niveau onderhoud krijgt. Deze mededeling doet wethouder Gert-Jan Bluijs aan de gemeenteraad na vragen van Gemeentebelangen Zandvoort (GBZ) over de staat van het gebouw.

Aan de bel getrokken

Eerder heeft het buitengewoon raadslid Leo Miezenbeek van GBZ aan de bel getrokken bij het college over de slechte staat van onder meer de trap. Ook voldoet volgens Miezenbeek het gebouw niet aan de eisen van de arbeidsomstandigheden.

Conditiescore

Bluijs meldt dat het gebouw van de Zandvoortse Reddingsbrigade aan de Boulevard Paulus Loot in beheer is bij het SRO. Volgens de wethouder heeft de reddingspost een conditiescore. Bij de conditiescore die aan de reddingspost is toegekend, gaat het volgens de wethouder om gebouwen waarbij verkoop of een andere bestemming geldt zoals sloop- of nieuwbouw of tijdelijk gebruik en een lager onderhoudsniveau rechtvaardigt. Dat wordt volgens Bluijs gekarakteriseerd als instandhouding.

Niet meegenomen in Meer Jaren Onderhoud Plan

Deze gebouwen die op instandhouding staan worden volgens hem niet in het Meer Jaren Onderhoud Plan (MJOP) meegenomen. Het onderhoud beperkt zich volgens de wethouder tot de meest elementaire en basale zaken, zoals het wind- en waterdicht houden.

Calamiteiten

,,Alleen als er zich calamiteiten voordoen zoals het defect aan de trap dan zal de Gemeente Zandvoort hiervoor gelden vrijmaken. Er hebben ons geen berichten bereikt dat het pand afgekeurd zou zijn en is het gebouw wat ons betreft tot sloop of nieuwbouw volledig bruikbaar”, laat Bluijs aan de gemeenteraad weten.

Reacties