Ook Ouderenpartij Zandvoort wil duidelijkheid over proces dag winkels Passage

Foto: Wim Meijer Fotografie

Na de boze mail van Roel van den Heuvel aan het college en de schriftelijke vragen die D66 Zandvoort raadslid Johan van Marle heeft gesteld, doet ook Peter Kramer namens de Ouderenpartij Zandvoort (OPZ) als het gaat om het proces over de dag winkels op de Passage. De fractievoorzitter van OPZ wil van het college weten in welke situatie de gemeente denkt terecht te zijn gekomen als de gemeente het verhaal van Van den Heuvel niet serieus oppakt.

Aanpak

Kramer vraagt zich af in hoeverre de aanpak verschilt bij de dag winkels van de Passage tegen over de erfpacht onderhandeling met Bouwes Palace als het gaat om het tankstation en de uitloop. Het tankstation en de uitloop zijn naar de mening van OPZ gelijk volgens, de Nota herontwikkeling en verwerving als te amoveren en te verwerven bestemd. Met de appartement eigenaren van deze te amoveren objecten (hotel, tankstation en fysiotherapiepraktijk,) zijn er volgens Kramer maatwerkgesprekken gevoerd om te kijken of het mogelijk is geweest dat de gemeente deze betrokkenen heeft kunnen compenseren. ,,Het college heeft die appartement eigenaren voorstellen gedaan die geleid hebben tot ontbindende voorwaarden”, zegt Kramer.

Gelijkheidsbeginsel

Kramer wil duidelijkheid hebben of er hier geen sprake is van een gelijkheidsbeginsel en of de aanpak verschilt zoals bij het tankstation en de uitloop voor Bouwes Palace. Als er de aanpak verschilt, wil Kramer weten waarom het college het zo doet en als dat niet het geval is, wil hij weten waarom het proces met de dag winkels zo moeizaam verloopt. Verder wil de fractievoorzitter van de grootste partij in de gemeenteraad weten wat er klopt van de dag winkels die in de Nota herontwikkeling en verwerving als te amoveren en te verwerven zijn bestemd binnen het gebied van de Passage.

Financiële compensatie

Ook wil Kramer weten hoe het zit met de financiële compensatie die de gemeente heeft getroffen met de appartement eigenaren van deze te amoveren objecten zoals het hotel, tankstation en fysiotherapiepraktijk. Als laatste wil hij weten op welke wijze deze eventuele compensatie is verwerkt in de toekomstige herontwikkeling en of bij een financiële compensatie wordt verwerkt in de grondexploitatie.

ZFM Zandvoort

Roel van den Heuvel komt zaterdag tussen 10 en 12 uur in ‘Goedemorgen Zandvoort’ bij ZFM Zandvoort aan het woord over zijn mail aan de gemeente. Daar zal Van den Heuvel telefonisch onder meer zijn motieven kenbaar maken waarom hij de mail heeft geschreven in de richting van de gemeente.

Reacties