Bestemmingsplan ‘Strand en Duin’ blijft leidend bij vergunningaanvraag voor strandbungalows

Foto: Wim Meijer Fotografie

Het bestemmingsplan ‘Strand en Duin’ blijft leidend als het gaat om de vergunningaanvraag die ondernemers doen voor de bouw van strandbungalows waarbij het college van burgemeester en wethouders op die manier grip wil houden op de bebouwing van het strand. Verder wil het gemeentebestuur voor komen dat er mogelijk ongewenste clusters op het strand gaan ontstaan en probeert zij het openbare karakter van het strand en de diversiteit te waarborgen. Door de overname van vier strandpaviljoens kan dit volgens het college van burgemeester en wethouders in het gedrang komen.

CDA Zandvoort

De zaak over de ongewenste ontwikkelingen met de strandbungalows is aangekaart door het CDA Zandvoort die steeds meer signalen hebben gekregen dat inwoners bang zijn dat het oorspronkelijke karkater van het strand verloren gaat. Ook het Zandvoorts gemeentebestuur onderkent de signalering en wil daarom met de beleidsregel ‘Toetsingscriteria strandbungalows’ in de hand ervoor zorgen dat de bouw van strandbungalows binnen de grenzen van het bestemmingsplan blijven.

Betrokken

Om die reden wil het college in de toekomst meer aan de voorkant betrokken raken bij de koop en ook verkoop van paviljoens. Zo wordt volgens verantwoordelijk wethouder Ellen Verheij enerzijds het proces rondom de koop en verkoop van strandpaviljoens aangescherpt en verduidelijkt en anderzijds zal de gemeente gesprekken voeren met de strandpaviljoenhouders die tot doel hebben de huidige huurcontracten te evalueren.

Protocol

,,Er wordt hiervoor een protocol ‘wat te doen bij de koop of verkoop van een strandpaviljoen’ uitgewerkt en op de gemeentewebsite geplaatst. Ook zal dit protocol actief bij de strandpaviljoenhouders onder de aandacht worden gebracht”, zegt Verheij.

Reacties