Groen Links Zandvoort en Bentveld wil bij nieuw speelbeleid opnieuw aandacht voor speelplekken in Zuid

Foto: PxHere

De raadsfractie van Groen Links Zandvoort/Bentveld wil vooruitlopend op het vaststellen van het nieuwe speelbeleid ook aandacht voor de speelplekken in Zandvoort Zuid. In de ogen van progressieve raadsfractie zijn in Zuid vergeleken met de rest van Zandvoort weinig speelplekken. De speelplekken die er volgens de partij zijn, zijn bijna niet genoeg om op te spelen.

Voetbalveldjes

,,Door heel Zandvoort zijn mooie voetbalveldjes geplaatst. In een stukje groen in Zuid heeft toenmalig wethouder Joop Berendsen twee nieuwe doeltjes laten neerzetten”, zegt Karim El Gebaly namens zijn fractie, maar hij vraagt zich af of dat kinderen op een goede manier kunnen sporten en spelen in Zandvoort-Zuid. Op dat punt wil El Gebaly duidelijkheid hebben van het college. De vraag die het raadslid heeft is of nieuwe situatie in Zuid van invloed is geweest op de twee doeltjes die daar zijn neergezet door de gemeente. El Gebaly doelt op het compenseren voor parkeerplekken die zijn verdwenen op andere plekken in de buurt, zoals bij een opknapbeurt op de Boulevard Paulus Loot.

Aandacht

,,Daarnaast zijn er vaker initiatieven vanuit de inwoners in Zuid opgestart om aandacht te vragen voor het in onze ogen gebrekkig aantal plekken om te spelen”, zegt El Gebaly. Volgens hem heeft er op 28 augustus 2019 er tussen de gemeente en inwoners in Zuid een gesprek plaatsgevonden. Die zijn weer terug te lezen in de vragen die Groen Links Zandvoort/Bentveld in mei 2020 hebben gesteld. Het raadslid wil weten hoe het gemeentebestuur hierop terugkijkt.

Duidelijkheid

Verder wil El Gebaly duidelijkheid hebben of het college, nadat zij hebben besloten dat er geen speelplek komt in Zuid of er nog contact is geweest met de initiatiefnemer of initiatiefnemers. Ook wijst het raadslid of het college weet dat er al 300 handtekeningen zijn voor een petitie die met Pasen is gestart. Als laatste is El Gebaly namens zijn partij benieuwd naar een paar dingen, waarbij het college bereidt is om misschien nog een keer te kijken of de gemeente in Zuid volwaardige speel- en sportplekken kan realiseren. Als het gemeentebestuur dit niet kan waarmaken, wil het raadslid weten wat daar dan de reden van is.

Reacties