Geen privaatrechtelijke belemmeringen bij bouwvergunning Amsterdam Beachhotel Zandvoort

Foto: Jaap Koper

Het college van de gemeente Zandvoort laat aan de gemeenteraad weten dat de afgegeven bouwvergunning aan het Amsterdam Beachhotel voldoet aan het bestemmingsplan. Eerder heeft voorman Marco Deen van de PVV Zandvoort de kwestie aangezwengeld omdat Deen vindt dat de ondernemersfamilie Yu een schrijnend geval is. De familie heeft een woning boven de winkel aan de Kerkstraat en kijkt aan de achterkant uit op het Amsterdam Beachhotel.

Privaatrechtelijke belemmeringen doen zich niet voor

,,Wij zijn tot de conclusie gekomen dat zich geen evident privaatrechtelijke belemmeringen voordoen”, zegt verantwoordelijk wethouder Ellen Verheij namens het gemeentebestuur. De gemeente heeft volgens de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State laten beoordelen of zich een ‘evident privaatrechtelijke belemmering’ voordoet, wat niet het geval is. Daarnaast is het ontwerp voor de verbouwing volgens Verheij tot stand gekomen in goed overleg met de stedenbouwkundigen van de gemeente en de Commissie Welstand en Monumenten.

De werkzaamheden aan de achterzijde van het Amsterdam Beach Hotel Zandvoort

Geen gebruik gemaakt voor bezwaar tegen omgevingsvergunning

Ook zegt de wethouder dat de familie geen gebruik heeft gemaakt van haar mogelijkheden om tegen de omgevingsvergunnning van eerder dit jaar een bezwaarschrift in te dienen. ,,De bezwaarschriftenprocedure is voor het college de aangewezen weg om een heroverweging te maken of de grieven en bezwaren van de familie terecht zijn. Omdat de familie geen bezwaarschrift heeft ingediend staat het ons niet meer vrij om deze te heroverwegen”, zegt Verheij.

Reacties