Gemeentebestuur deelt zorgen van CDA Zandvoort en Groen Links Zandvoort en Bentveld over Ontwerp Kustnota

Foto: Wim Meijer Fotografie

Het Zandvoorts gemeentebestuur deelt de zorgen van het CDA Zandvoort en Groen Links Zandvoort en Bentveld over de Ontwerp Kustnota van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Beide raadsfracties zijn niet echt blij met de Kustnota zoals die is nu opgesteld. Al eerder heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om bij Rijnland rekening te houden met de economische en toeristische belangen op het strand. In de Ontwerp Kustnota staat nu dat bebouwingen een beletsel kunnen vormen voor de aanwas van duinen in de kuststrook. Op die zienswijze heeft het gemeentebestuur een reactie gestuurd naar het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Gevolgen bij zeewaartse verplaatsingen

Wethouder Ellen Verheij zegt namens het college dat eventuele ingrijpende veranderingen op het strand, zoals het zeewaarts verplaatsen van strandpaviljoens, niet alleen daarmee significante financiële gevolgen hebben voor de strandondernemers maar ook op de economische en toeristische waarde van het strand. Volgens de wethouder komt dat omdat het strand van Zandvoort ook gekwalificeerd kan worden als een smal strand, wat een dergelijke ingrijpende verandering ook mogelijk effecten kan hebben op de veiligheid op het strand met het oog op de grote en stijgende bezoekersaantallen die Zandvoort jaarlijks trekt.

Geen concessies bij kustveiligheid

,,Het college begrijpt dat er geen concessies gedaan kunnen worden als het gaat om kustveiligheid en het beschermen van het achterland tegen overstromingen. Dit neemt niet weg dat bij het nemen van ingrijpende maatregelen sprake dient te zijn van een integrale belangenafweging en de hiervoor genoemde belangen daarbij betrokken worden”, zegt Verheij.

Reacties