Leden D66 Zandvoort roept op tot onafhankelijk onderzoek gift Ouderenpartij Zandvoort

Foto: Jaap Koper
 Als het aan de Zandvoortse leden van D66 ligt moet er er een onafhankelijk onderzoek komen naar de vraag of de storting van € 4.500,= door projectontwikkelaar Dirk Berkhout van Bad Zandvoort in de campagnekas van de Ouderenpartij Zandvoort, al dan niet tot belangenverstrengeling heeft geleid. Daarbij stelt D66 Zandvoort ook de vraag of dat in de toekomst nog een keer kan gebeuren.

Extra ledenvergadering

Afgelopen week is er een extra ledenvergadering geweest van D66 Zandvoort en één van de conclusies is het verhaal van een onafhankelijk onderzoek naar de storting van het geldbedrag in de verkiezingskas van OPZ. De leden laten het aan de raadsfractie over om te beoordelen of D66 Zandvoort nog geloofwaardig onderdeel kan blijven uitmaken van het raadsprogramma wanneer een dergelijk onderzoek er niet zou komen.

Evaluatie

De Zandvoortse democraten hebben de ledenvergadering ingelast voor een evaluatie rondom het terugtrekken van de eigen wethouder Gerard Kuipers. Tijdens die ingelaste raadsvergadering waarbij Kuipers zijn ontslag aanbiedt, krijgt wethouder Joop Berendsen een notie van wantrouwen aan de broek vanwege het voorval met gestorte bedrag in de campagnekas van zijn partij. De motie van wantrouwen heeft Berendsen gekregen door de schijn van belangenverstrengeling die hij zou krijgen, omdat hij als wethouder op dat moment het dossier Waterorenplein onder zich heeft.

Niet weggenomen

Ondanks dat de motie het niet heeft gehaald, blijft fractievoorzitter Michiel Hermsen van D66 Zandvoort het gevoel houden dat de schijn van belangenverstrengeling niet is weggenomen. Volgens Hermsen is dit tijdens het debat alleen maar groter geworden omdat er op dat moment over de schenker en diens relatie tot het project helemaal niet mocht worden gesproken.

Belangrijke reden

,,Dat die schijn niet werd weggenomen was voor ons ook een belangrijke reden om uit dit college te stappen. Terwijl enkele dagen later en kennelijk onder grote druk, alsnog bekend werd wie het betrof en om welke projectontwikkelaar het ging”, zegt Hermsen in het persbericht wat D66 Zandvoort heeft laten uitgaan na de extra ledenvergadering.

Meer vragen

Ook zegt Hermsen dat dit alles heeft alleen maar meer vragen heeft opgeroepen, zeker als iedereen kan bedenken wat er op dit gevoelige dossier sinds de schenking allemaal is gebeurd en besloten, ook door OPZ en de toen nog toenmalige fractievoorzitter Berendsen van dezelfde partij en die volgens Hermsen later ook nog de portefeuille van het Watertorenplein krijgt. Iets wat voor D66 Zandvoort een reden is voor een onafhankelijk onderzoek.

Duidelijkheid

,,Er moet nu snel duidelijkheid over de achterliggende feiten en omstandigheden komen. Een organisatie die beoordeelt of mensen zich aan de regels houden, moet zelf buiten iedere twijfel staan. Zeker als het gaat om de integriteit van haar bestuurders. Dan is een onafhankelijk onderzoek naar de hele gang van zaken toch wel het minste wat de politiek van Zandvoort zou moeten willen’, ’zegt de voorman van de raadsfractie van de Zandvoortse democraten.

'

Reacties

article
9728
D66 Zandvoort roept op tot onafhankelijk onderzoek
 Als het aan de Zandvoortse leden van D66 ligt moet er er een onafhankelijk onderzoek
https://zandvoort.nieuws.nl/nieuws/9728/leden-d66-zandvoort-roept-op-tot-onafhankelijk-onderzoek-gift-ouderenpartij-zandvoort/
2018-09-05T21:39:41+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/391/2016/05/25210244/Watertorenplein-Zandvoort-Jaap-Koper.jpg
D66 Zandvoort, Joop Berendsen, Michiel Hermsen, onderzoek, Ouderenpartij Zandvoort, Watertorenplein
Nieuws