Zandvoort voorgedragen voor Gouden Gemeente

Foto: Jaap Koper

Sociaal Werk Nederland heeft de gemeente Zandvoort voorgedragen voor de eretitel ‘Gouden Gemeente’. Of de gemeente deze titel ook krijgt, maakt de brancheorganisatie voor welzijnsinstellingen in Nederland in het eerste kwartaal van 2017 pas bekend.

Werkbezoek

Om de titel ‘Gouden Gemeente’ te krijgen, hebben vertegenwoordigers van hebben vertegenwoordigers van landelijke organisaties en ministeries een werkbezoek gebracht aan Pluspunt/OOK Zandvoort. Het werkbezoek maakt onderdeel uit van de procedure bij de eventuele toekenning van de eretitel.

Uitdagingen

Wethouder Gert-Jan Bluijs vertelt hoe Zandvoort vorm geeft aan de uitdagingen die op het gebied van welzijn en hoe de gemeente omgaat met de wijzigingen op het terrein van de zorg. ,,De gemeentes hebben de uitvoering van het sociale domein van het Rijk overgenomen en dit gaat gepaard met een bezuiniging. Wij proberen met deze uitvoering op een slimme manier te vernieuwen”, zegt de wethouder.

Laagdrempelig

Volgens Bluijs doet de gemeente dit door vroegtijdig laagdrempelige ondersteuning te bieden. ,,Zo proberen we inwoners langer zelfstandig te laten wonen, maar bieden we snel hulp als dat nodig is. Zo voorkom je mogelijk dure specialistische hulp of opname in een zieken- of verzorgingshuis”, zegt Bluijs.

Samenwerking

Een voorbeeld van de Zandvoortse aanpak is de samenwerking binnen OOK Zandvoort met de verschillende organisaties op verschillende gebieden. Zo werkt de gemeente samen met De Key als het gaat om sociale woningbouw en huren. Op het gebied van Welzijn en Zorg werkt Zandvoort nauw samen met organisaties als Pluspunt, Amie ouderenzorg, Nieuw Unicum en de Regionale Instelling voor Begeleid Wonen.

Nieuwe zaken

Het werk is volgens de wethouder nog niet klaar. ,,We moeten ook nieuwe zaken oppakken wat betreft wonen, welzijn en zorg. Dat gaan we doen met Pluspunt, woonstichting De Key, Naast Pluspunt gaan we een tweede wijksteunpunt inrichten in De Blauwe Tram. De verbouwing is al in volle gang. Door de aanwezigheid van de twee scholen, de bibliotheek en het jeugdhonk willen we daar een verbinding proberen te creëren tussen jong en oud”, vertelt de wethouder.

Zelfredzaamheid

Zandvoort bevordert de zelfredzaamheid van haar inwoners. Zo wil de gemeente een sociaal wijkteam gaan opstarten. ,,Door omvorming van Loket Zandvoort kunnen we dan vroegtijdig problemen signaleren. We kunnen dan oplossingen aandragen door te kijken wat er mogelijk is, zoals mantelzorg, zorg van familie en/of buren. We proberen ter voorkoming van eenzaamheid de mensen bij de activiteiten van Pluspunt te betrekken,” zegt Bluijs.

Bron: Pluspunt/OOK Zandvoort

Reacties