Gemeente pakt klimaatbeheersing Blauwe Tram aan

Foto: Jaap Koper

De gemeente Zandvoort wil de klimaatbeheersing van de Blauwe Tram gaan aanpakken. De gemeente heeft de schoolbesturen, beheerders en ouders van leerlingen van de ruimte aan het Louis Davidscarré geïnformeerd.

Verbeteren

Begin 2016 heeft de gemeente al werkzaamheden uitgevoerd om het binnenklimaat te verbeteren. Volgens de gemeente hebben eerdere werkzaamheden aan het systeem niet het tot de gewenste resultaten geleid.

Niet voldoende

Uit het onderzoek wat de gemeente heeft laten uitvoeren, blijkt dat de klimaatbeheersing niet voldoende werkt. Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van klachten van gebruikers van De Blauwe Tram, waaronder de Maria- en Hannie Schaftschool.

 

Kachels

Voorlopig is het behelpen met de klimaatbeheersing in het gebouw. Op korte termijn plaatst de gemeente kachels om de situatie te verbeteren in de ruimtes waar de klachten zijn opgetreden. Waar de gemeente mogelijkheden heeft voor verbeteringen aan het huidige klimaatsysteem, zal zij dit realiseren.

Zomervakantie

Volgens de gemeente zal de situatie duren tot aan de zomervakantie van 2017. Vanaf dat moment wil de gemeente naar een structurele oplossing toewerken voor de klimaatbeheersing in De Blauwe Tram.

Definitieve oplossing

Als het college met een definitieve oplossing komt voor het probleem, zal de gemeenteraad daar een besluit over moeten gaan nemen. De definitieve oplossing die het college voor staat heeft financiële consequenties en dat moet aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Reacties