Raadsvergadering in teken van installatie nieuwe raadsleden

Foto: Jaap Koper

De raadsvergadering van 24 januari staat in het teken van de installatie van Uschi Rietkerk-Gubbels als raadslid voor de PvdA en Leo Miezenbeek als raadslid voor Gemeentebelangen Zandvoort. Daarnaast zal de gemeenteraad zich ook over de voordracht buigen voor twee nieuwe buitengewone raadsleden.

Vrijgekomen

Die twee nieuwe plekken zijn ontstaan nu Jan Beelen voor het CDA is doorgeschoven als raadslid omdat Fred Kroonsberg is teruggetreden. Dezelfde Kroonsberg is nu voorgedragen als buitengewoon raadslid voor de Zandvoortse christen democraten. Ook Pim Kuijken is voorgedragen als buitengewoon raadslid, maar dan voor de PvdA Zandvoort, omdat Uschi Rietkerk nu doorschuift als raadslid.

Grondexploitatie

Ook krijgt de gemeenteraad de vraag over de grondexploitatie van de Middenboulevard. Een raming hierover moet worden vastgesteld en het college heeft een raadsvoorstel om de verleende krediet te verhogen. Verder is er een voorstel voor de aanpak van het bestrijden van onkruid op de verharding.

Chemisch

In dat voorstel heeft de gemeente jarenlang onkruid chemisch bestreden, om op die manier het onkruid op verharding onder controle te houden. Volgens het college is deze wijze van onkruid bestrijden effectief en relatief goedkoop ten opzichte van andere methoden (o.a. heet water, branden of borstelen).

Neveneffecten

Alleen heeft het chemisch bestrijden van onkruid volgens het Zandvoortse college negatieve neveneffecten waaronder afspoeling naar het oppervlaktewater. ,,Dit is nadelig voor mens, plant en dier maar ook voor de productie van drinkwater. Het huidige kabinet wil, door middel van een wettelijk verbod, de problemen met de drinkwaterzuivering verminderen en verdere blootstelling van burgers aan gewasbeschermingsmiddelen minimaliseren”, is de uitleg van het college bij dit raadsvoorstel.

Reacties