Actualisatie verordening speelautomatenhallen op komst

Foto: Jaap Koper

Er is een actualisatie voor de verordening van speelautomatenhallen op komst. De gemeente Zandvoort houdt op donderdag 13 april een bijeenkomst over de speelautomatenhallen in Zandvoort waar zowel ondernemers als inwoners hun mening kunnen geven. De bijeenkomst is in het raadhuis van 19.30 tot 22.30.

Kansspelautoriteit

Helemaal uit de lucht vallen komt deze aankondiging niet. Afgelopen week heeft de Kansspelautoriteit haar jaarcijfers bekend gemaakt. De Kansspelautoriteit houdt toezicht op de regels die in de Wet op de Kansspelen zijn gesteld.

Exploitatievergunning

Zo heeft de autoriteit in 2016 in totaal 105 aanvragen voor een exploitatievergunning ontvangen en heeft het na de toetsing van de wet Bibob 60 vergunningen verleend. Daar naast heeft de organisatie het afgelopen jaar 14 exploitatievergunningen ingetrokken.

Bibob

Zoals eerder vermeld maakt de dienst gebruik van de Wet Bibob vanwege de strenge eisen in de wet. Het afgelopen jaar heeft de autoriteit 8 vergunningen geweigerd en 11 gewijzigd. Zo heeft de organisatie 3 niet-ingetrokken vergunningen en 9 lopende onderzoeken. Met de toepassing van de wet Bibob heeft de autoriteit daarmee zowel gewilde als ongewilde strafbare gedragingen voorkomen. Het kan bij de vergunningverlening voor komen dat een aanbieder exploitanten kan faciliteren die niet integer handelen, waar de Kansspelautoriteit dan tegen optreedt.

Actualiseren

In het licht van deze bekendmaking wil de gemeente Zandvoort de plaatselijke verordening gaan actualiseren. Zo stelt de gemeente op haar website dat kansspelen al eeuwenlang een vorm van vermaak zijn. Ook realiseert de gemeente zich ook dat het organiseren van kansspelen natuurlijk geen gewone economische activiteit is. Het plezier brengt met deelname aan kansspelen ook risico’s met zich mee, zoals kansspelverslaving.

Thema’s en onderwerpen

Op de avond komen verschillende onderwerpen aan bod zoals:

  • Indieningsvereisten vergunning
  • Transparante vergunningprocedure
  • Leeftijd beheerders (minimaal 21 jaar)
  • Aantal toegestane speelautomatenhallen
  • Aantal toegestane speelautomaten per hal
  • Veiligheid ondernemingen/woon- leefklimaat
  • Looptijd vergunning
  • Zelfregulering branche (b.v. keurmerk)

Nadat de thema’s en onderwerpen zijn besproken,  gaat de gemeenteraad hiervan beslissingen nemen en de verordening Speelautomatenhallen aanpassen.

Bron: Gemeente Zandvoort

Reacties